Старобългарски речник
 
I. Буквен знак. Тридесет и седмата буква от стб. азбука, назовавана ѧсъ (малък юс, малка носовка); в глаг. , в кир. ꙙ, ; в нвб. звук е҇н II. Числен знак. В кир. ҃ = 900