Старобългарски речник
ѭ 
ѭ Буквен знак. Четиридесетата буква от стб. азбука, назовавана ѭсъ; в глаг. , в кир. ѭ; в нвб. звук йон.