Старобългарски речник
ѫгль 
ѫгль - м Въглен, жар, жарава еппъ ... вьлѣꙁе вь пешть горѫштѫѭ ... въсꙑпавъ въ лоно сво отъ ѫгл. ꙁлѣꙁе слоѭ стааго дха. беꙁ врѣда  цѣлъ С 541.3 Образно. ї въꙁіде дꙑмъ гнѣвомъ его.  огнь отъ него въспланетъ сѩ. ѫглье въꙁгорѣшѩ сѩ отъ него СП 17.9 ѡтъ блісцѣньѣ его прѣдъ німъ облацѣ проідѫ. градъ і ѫглье огньні С 17.13 ьто дастъ сѩ тебѣ л ьто пріложтъ сѩ тебѣ. къ ѩꙁкѹ льстівѹ. стрѣлъї сльнааго їꙁоштренъї. съ горѫштім ѫгльм пѹстꙑннꙑїм СП 119.4 Изч СП С Гр ἄνϑραξ Нвб Срв йъглен остар диал Дюв НГер въглен ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА въгъл, въгал, въгел, углев диал ДА