Старобългарски речник
ѫ 
ѫ Буквен знак. Тридесет и осмата буква от стб. азбука, назовавана ѫсъ (голям юс, голяма носовка); в глаг. , в кир. ѫ; в нвб. звук он.