Старобългарски речник
льм[же] 
льм[же] нареч съюз 1. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за количество: колкото повече, колкото [...] (л)авѣ.па[...] (а.) елм [...] храма. [...] въсѣкъ бо҇ хра(мъ) [...] (сѧ) нѣ отъ кⷪ҇гѡ.а [...] въсѣъскаѣ бъ Е 25б 2 2. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за причина: тъй като  ꙗкоже не ѧ вѣрꙑ дѣвц. раꙁѹмѣвъш жена. марꙗ въ нѫ мꙑсль прде. т  не хотꙙшт рее. лм ꙁѣло неꙁвѣста смъ. т по стнѣ ѫтроба мꙙ прѣда. дѣтштъ мꙙ обавьꙗ въ ѫтробѣ скаꙙ С 242.2 не тольм ... льм, не тольма ... льмже οὐ τοσοῦτον δέ ... ὅσον, οὐ τοσοῦτον ... ὁπόσον Не толкова ... колкото не толꙿм богоьстьно отъвѣшташꙙ. лм враьбно С 314.12— 13 пае же не толма врѣдвъ. лмже сцѣлвъ С 429.20 Изч Е С Гр καϑ᾿ ὅσον елм лм Нвб Ø