Старобългарски речник
лен҄ь 
лен҄ь прил притеж Еленов, който принадлежи на елен съвръшаѩ ноѕѣ моі ѣко елені.  на вꙑсокꙑхъ поставлѣѩ мѩ СП 17.34 ѹжасенъ же бꙑвъ епскѹпъ. о ловѣьстѣ гласѣ елен҄.  не мꙑ вѣрꙑ о стѣѣмь артемонѣ. повелѣ вратарѹ прꙁъват дꙗкона флеа С 224.12 Изч С Гр [τοῦ] ἐλάφου τῆς ἐλάφου елен҄ь Нвб Срв еленов, еленски ОА ЕтМл БТР АР Елени дол МИ ЙЗах,Кюст.кр