Старобългарски речник
клъдкъ 
клъдкъ вж екъдк҄