Старобългарски речник
 
Буквен знак. Тридесет и шестата буква от стб. азбука; в кир. ; в нвб. звук йе