Старобългарски речник
ю
ю Буквен знак. Тридесет и четвъртата буква от стб. азбука; в глаг. , в кир. ю, в нвб. буква ю [звук йу]