Старобългарски речник
щѹждекръмьнца 
щѹждекръмьнца ж Странноприемница, хан  тако мѹ прѣбꙑваѭштѹ въ штѹждекръмьнц ... походꙙштѹ мѹ ноштѭ дномѹ по срѣдѹдвор.  на небо въꙁьрѣвъ. ѹꙁьрѣ напрасно ꙁвѣꙁдѫ обраꙁъ кръстънꙑ мѫштѫ С 282.23—24 божъствънꙑ же їѡаннъ. вьсе съконьавааше послѹшан. стротел҄ѣ же  прокꙑхъ отьць. съ вьсѣмь поѹштанмь  сьмѣренмъ слѹжꙙ ... вън҄егда манастꙑръскаꙗ штѹждекръмьнца ꙁъдааше сꙙ С 284.5—6 Изч С Гр γηροκομεῖον ξενοδοχεῖον штѹждекръмьнца Нвб Срв чужд