Старобългарски речник
щедръ 
щедръ -ꙑ прил 1. Щедър, който не се скъпи, разточителен нкодмъ бо въ ꙁмурꙿнѫ  ал ѹ (!) штедръ С 454.1 2. Великодушен, състрадателен, милосърден, милостив ї тꙑ гі бже моі штедръ ї прѣмілостівъ. тръпѣлівъ ї прѣмілостівъ  рѣснотівънъ. пріꙁьрі на мѩ і помілѹі мѩ СП 85.15 щедръ мілостівъ гъ тръпѣлівъ.  прѣмілостівъ. не до коньца прогнѣваетъ сѩ. ні вь вѣкъ вражьдѹетъ СП 102.8 памѩть створ юдесъ своїхъ. млостівъ ї штедръ гь СП 110.4 восѣ во тъмѣ свѣтъ правъїїмъ. млостівъ ї штедръ  правъденъ СП 111.4 прм влко. ѣко щедръ. ꙁаблѫждьшее т овьѧ. къ тебѣ пррщѭще СЕ 84а 8 вьпѭщюмѹ. къ тебѣ щедрѹмѹ влⷣ҇цѣ. да не въꙁвраттъ сѧ съмѣренъ  срамⷧенъ. непостꙑденъ СЕ 101b 16 васлскъ рее отецъ нарцаатъ сꙙ.  вьседръжтел҄ь.  гь  бъ  вьсѣмъ црь.  гь саваѡѳъ.  съпасъ.  млосръдъ.  штедръ.  млоствъ.  длъготръпꙙ С 21.20 ꙁѣло бо стъ штедръ  прѣмлоствъ. бъ.  многа млость го на насъ С 526.16 Изч СП СЕ С Гр οἰκτίρμων μεγαλόψυχος штедръ Нвб щедър ОА ЕтМл БТР АР ДА