Старобългарски речник
ѧдьце 
ѧдьце ср Умалително от чедо, детенце — обръщение към духовни последователи гла же с ... ѧдъца еще мало съ вам есмъ М Йо 13.33 З А СК ꙙдьца моꙗ. еда кто васъ отълѫ сꙙ отъ любьве хрстосовꙑ С 221.1 Изч М З А СК С Гр τεκνίον ꙙдьце ѧдъце Нвб Срв чедице ОА Дюв ЕтМл чеденце ОА НГер ЕтМл