Старобългарски речник
ьтьць 
ьтьць м Четец; лице, което чете на глас части от библейския текст по време на богослужение стр[...]  [...]  ътъца кю[...]не стꙑꙙ бц(ѫ) [...]ѧ аннꙑ. пѣⷩ҇. глаⷭ҇. д҃ Е 25а 3  ьтⷮ҇е ⷮ҇ьць. апⷧ҇о. пѣвⷰ҇е алⷧ҇е СЕ 58b 14 ҇ⷮьць апⷧ҇о. алⷧ҇е глⷭ҇а ѕ҃ стⷯ҇ СЕ 99b 20 Изч Е СЕ Гр ἀναγνώστης ътъць Нвб четец ОА ВА БТР АР