Старобългарски речник
ьванъ 
ьванъ м Вид стомна; неголям глинен съд за вино фарсе бо  вьс юде. аште не ѹмꙑѭтъ рѫкѹ търѫште не ѣдѧтъ. дръжꙙще прѣдаане (е) старецъ.  отъ кѹплѧ аште не покѫпл҄ѭтъ сѧ не ѣдѧтъ. ꙇ на мънога сѫтъ ѣже прѩсѧ дръжат. крьштенѣ стькльнцамъ  ъваномъ. ꙇ котъломъ  одромъ М Мк 7.4 З онъ же отъвѣштавъ рее мъ ... оставьше бо ꙁаповѣдь бжѭ. дръжте прѣданѣ лвска. кръштенѣ ъваномъ  стькльнцамъ. ꙇ на подобъна такова мънога (тво) творте М Мк 7.8 Изч М З Гр ξέστης ъванъ Нвб Ø