Старобългарски речник
ѹство 
ѹство ср Усещане, чувство болѣꙁнь же напрасна  люта  неꙁдріема. до самѣхъ ѹдовъ доходꙙшт. болѣꙁньно твортъ. мраꙁмꙑмъ ѹство С 89.23 Изч С Гр αἴσϑησις Нвб Срв чувство ОА ВА АК Дюв ЕтМл БТР АР