Старобългарски речник
рѣсла 
рѣсла ср мн Кръст; долният край на гръбнака с тазовите кости и съответната част от тялото; слабини, чресла рее къ ѹенкомъ свомъ ... бѫдѫ(дѫ) рѣсла ваша прѣпоѣсана.  свѣтльнц горѫште М Лк 12.35 З А СК самⷤ҇е оанъ мѣаше рꙁѫ своѭ ѿ власъ вельбѫждъ.  поꙗсъ ѹснѣнъ о рѣслѣхъ свохъ А Мт 3.4 СК. Срв.Мк 1.6 М З А СК Образно. прѣпоѣшмъ братре. ѹдръжанемь крѣпко рѣсла наша СЕ 85b 24 бже ... ѹкрѣп  въ дръжавѣ твоеѩ слꙑ. ꙇ облѣц  въ орѫже все. стааго твоего дха ... прѣпоѣш рѣсла его слоѭ стнꙑ СЕ 93b 26—27 Изч М З А СК СЕ Гр ὀσφύες ὀσφύς Нвб чресла остар ОА ВА