Старобългарски речник
рѣдаII 
рѣда -ꙑ ж Стадо добитък; черда рее даудъ скоро глагол҄. пророкъ же наѳанъ рее. ловѣкъ нѣкто бѣ богатъ. мѣѧ скотꙑ  рѣдꙑ многꙑ С 359.28 то ѹбо наѳанъ рее. штѹжд къ богатѹѹмѹ. богатꙑ бо штꙙдꙙ своѧ рѣдꙑ. пѹствъ поѧ телцѫ нштааго.  ꙁакла ѭ штѹждемѹ С 360.5 Изч С Гр βουκόλιον πρόβατα Нвб чреда остар диал ДА РРОДД чарда, черда ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР