Старобългарски речник
рьнъ 
рьнъ -ꙑ прил Черен, тъмен аꙁъ же глѭ вамъ. не клѧт сѧ отънѫдъ н нбмь ... н ꙁемлеѭ ... н главоѭ своеѭ клън сѧ. ѣко не можеш власа едного бѣла л ръна сътворт М Мт 5.36 З дрѹгꙑ агг҄елъ глагола ...  вдѣхъ сво стъство акꙑ бсъръ бльштꙙштъ сꙙ. мрътво же тѣлесъно вдѣн. акꙑ тнавъ калъ смрьдꙙшть рънъ.  гнѹшахъ сꙙ вьнт вь н҄е С 167.22 Изч М З С Гр μέλας ζοφερός рънъ Нвб чрьн, црън, чърн, черн остар диал НГер НТ ЕтМл чер, черен ОА ВА НТ Дюв ЕтМл БТР АР църн диал НГер ЕА Срв Черни връх МИ Черни ниви МИ Черните гьолове МИ ЙЗ,МИПан Черна лака МИ Черна осойна МИ Черната дупка МИ Черния кладенец МИ ЙЗ,МИПир Черновръшка межда МИ Чернополско блато МИ ИД,МНЛом Черните тикли МИ Черния камен МИ Черно барие МИ ГХ,МИМ Черногорица МИ ХХ,ЛИМР Църни ниви МИ ЙЗах, Кюст Църна гора МИ Църна трава МИ Църна река МИ Църноок МИ Църнощица МИ Черен благун МИ Черни връх МИ ЙЗах,Кюст.кр Черне м ЛИ Черньо м ЛИ Чернев ФИ Черников ФИ Чернишев ФИ Черногорски ФИ Чернодрински ФИ Чернокожев ФИ Чернокозев ФИ Черноколев ФИ Чернопеев ФИ Черняев ФИ СтИл,РЛФИ