Старобългарски речник
рьнорꙁьць 
рьнорꙁьць м Монах, калугер глагола паулъ. рънорꙁецъ хоштѫ бъⷮі. отъвѣшта мѹ антон ... старъ ѹже сꙑ С 169.22 жт їꙗкова рънорꙁьца. много мꙑ ѹмл҄ень С 513.15 бꙑвъ ѹбо въ велцѣ лаврѣ. обрѣте облаженка савѫ дрѹжнꙑ прбравъша рн рънорꙁьць. въ мноꙁѣ ѹбо пльтьнѣѣмъ ѹбожьствѣ ходꙙштемъ С 283.8 гргор ... прѣжде патраршъства. црънорꙁъцъ бѣ въ манастꙑр. стааго апостола аньдреа С 119.19 мость рьгѹбꙑлꙗ ... бꙑстъ рьнорꙁьць ї въ томь сьврьш жꙁнь своѭ МН С МН Гр μοναχός ἀναχωρητής рънорꙁьць рънорꙁецъ црънорꙁъцъ Нвб черноризец книж остар ОА ВА АК ЕтМл АР РРОДД