Старобългарски речник
рьнцаII 
рьнца ж Монахиня, калугерка аще кꙿто съ рънцеѭ блѫⷣ҇ сътворⷮ҇. понеже вѧщьш нареетъⷭ҇. в лѣⷮ҇. да поⷦ҇етъⷭ҇ о воⷣ҇ о хлѣⷠ҇ СЕ 103а 1 аще кꙿто ръніцѭ окрадетъ. в҃ лѣта да посттꙿ сѧ о хлѣбѣ о водѣ. а еже естъ ѹкралъ. да дастъ нщмъ СЕ 105а 9 Изч СЕ рънца ръніца Нвб Срв чернец ’калугер’ м РРОДД