Старобългарски речник
рьнло 
рьнло ср 1. Мастило ꙁаконъ ѹже рьнломъ лежꙙ. дѣлꙑ же праꙁдьнѹѧ С 433.15—16 2. Сажди онъ же кь н҄мь ... дадте же м на н҄ь власть.  покажѫ вамъ ... кꙿто стъ богъ вашъ. да покажѫ (!) го рьнломъ. да вждѫ може л ꙁмꙑт себе С 27.23 Изч С Гр [τὸ] μέλαν ἀσβόλη Нвб Срв чрьнило остар НГер чернило ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА