Старобългарски речник
рьгѹбꙑлꙗ 
рьгѹбꙑлꙗ м нескл Чъргубиля — славянизираната форма на длъжностно и служебно название от времето на Първата българска държава; от ичиргубоила — управител на „вътрешната област“, един от шестте велики боили, в зависимост от епохата равен или подчинен на капхана; дипломатически пратеник и военен началник сьде лежтъ мость рьгѹбꙑлꙗ бꙑвꙑ пр сумеонѣ цр  пр петрѣ цр Изч МН От прабълг ičirgű boila Нвб Срв чъргубиля, чъргубил ОА БС,ПБСБЕ