Старобългарски речник
рьвь 
рьвь - м 1. Червей добрѣа т естъ маломоштѭ въ жвотъ вънт. неже обѣ рѫцѣ мѫштю т вь ћеонѫ ... ꙇдеже ръвь не ѹмраатъ. ꙇ огнь не ѹгасаатъ М Мк 9.44 З. Срв.Мк 9.46 М З ꙗкоже бо ръвь срьдьце дѫбѹ ꙗдꙑ ѹвꙙждатъ. сце  ꙁавсть срьдце мѣѭштааго ѭ. съ странꙑ ꙗдѫшт ѹвꙙждатъ С 399.25 вьсѣхъ ꙁмрьмьрѫтъ ръвь. нкꙿтоже отъ цѣсарь вратъ адовъ ѹбѣжа С 238.13 не вѣровасте л бꙑт вьскрѣшеню мрътвꙑмъ. не вѣсте л ꙗко огню неѹгасамѹ бꙑт.  рьв неѹсꙑпаѭштѹ.  беꙁдьнѣ тнѣ.  прѣсподьн҄ дьбр С 107.19 вьскрѣшеньмъ бо хрстовомъ ѹгаснетъ г҄еѡна огн҄ьна. рьвь же неѹсꙑпаѧ ѹмратъ. адъ мꙙтетъ сꙙ С 479.18 Молец. съкрꙑвате же себѣ съкровшта нбсе. ꙇдеже н ръвь н тьлѣ тьлтъ. деже тате не подъкопаваѭтъ. н крадѫтъ М Мт 6.20 З, А, СК. Срв.Мт 6.19 М, З, А, СК;Лк 12.33 З СК 2. Прен. Долно, низко същество аꙁъ жесмъ (!) ръвъ і не лкъ. поношенье лкомъ. і ѹніъженъе людемъ СП 21.7 Изч М З А СК СП С Гр σκώληξ σής ръвь ръвъ Нвб чръв, чърв диал черв остар цръв диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв червей, червек диал