Старобългарски речник
стѣ 
стѣ нареч 1. Чисто, безгрешно, без отклонения мнѫшꙙ ꙁ҃ лѣтъ вь темьнц. стѣ  крѣпѣ своѭ вѣрѫ блюдѫште С 58.16 прдѣмꙿ же ꙋбо вьс стѣ къ стѹ С 506.28 2. Правилно, според изискванията во дворѣхъ ꙁакалаѭтъ стѣ С 116.4 3. Чисто, ясно, разбираемо онъ же рее ѹбо. нь не стѣ н ꙗснѣ С 562.19 Изч С Гр καϑαρῶς ἄσπιλος [!] σεμνῶς Вж. при сто Нвб