Старобългарски речник
смѧ 
смѧ -смене ср Брой, число [на хора, предмети, неща]; съвкупност, известно количество хора, предмети или неща днъ же отъ смене ослабѣвъ. протвѫ лютꙑмъ бѣжавъ отде С 92.12 бѣахѫ бо  їн ѹенц сѹсѹ. седꙿмь десꙙтъ сменемъ С 409.6 намꙿ же прѣдълежтъ не о дномъ мѫенцѣ ѹдт сꙙ н о дъвою. н о десꙙт смꙙ стъ блажмꙑхъ ҃м сѫтъ мѫжь. ꙗкоже днѫ дшѫ мѫште. въ раꙁдѣлена тѣлеса С 82.15 С Гр ἀριϑμός Нвб Ø