Старобългарски речник
нт 
нт -нѭ -нш несв 1. Съчинявам, правя понеже ѹбо мъноѕ наѧсѧ нт повѣсть о ꙇꙁвѣстованꙑхъ въ насъ вештехъ ... ꙇꙁвол сѧ  мьнѣ ... въ істнѫ по рѧдѫ псат тебѣ славънꙑ теофле М Лк 1.1 З А 2. Подготвям се за нещо, стремя се към нещо тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сꙙ.  ѹмъ беꙁ глѹма хранꙙ ... на жт въꙁдръжанꙿно нꙗаше С 279.30 М З А С Гр μεταρρυϑμίζω ἀνατάσσομαι ініті Нвб Срв чиня, чина диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА