Старобългарски речник
етꙑре 
етꙑре числ бр 1. Четири пршедъ же с въ втанѭ обрѣте  етꙑр дьн юже мѫштъ въ гробѣ М Йо 11.17 З А ꙇ посълетъ анћлꙑ съ гласомъ велемь трѫбънꙑмь. ꙇ съберетъ ꙁбъранꙑѩ его. отъ етꙑръ вѣтръ. отъ кнцъ нбсъ до конецъ хъ М Мт 24.31 З, СК, Н. Срв.Мк 13.27 М З ѡтд сотоно. отъ схъ двьре. ꙇ отъ схъ етꙑръ ѫголъ СЕ 37а 23 тꙑ отъ етꙑръ стѹх тварь съставль. етꙑръм врѣменꙑ. крѫгълѣтѹ вѣньалъ ес СЕ 3b 25—26 антоннъ рее. въкопавъше етꙑр дрѣвеса.  протꙙгъше по дрѣвесемъ. првꙙжате  твръдо С 158.29 ѧт же бꙑшꙙ ст мѫенц на мѫене о хѣ. прѣжде етꙑрь каланꙿдъ марꙿта. срѣь въ кѕ феуроара С 81.20 стъ же въ прѣгꙑн҄ѣхъ мѣсто то.  вь непрѣходънꙑхъ горахъ. растоѧ отъ града попршть етꙑрь С 26.21 В състава на сл. числ. рѣшѧ же юде. етꙑръм десѧтꙑ  шестѭ лѣтъ съꙁъдана бъⷭ҇і цркꙑ с М Йо 2.20 З А  та въдова до осм десѧтъ  етꙑръ лѣтъ. ѣже не охождааше постомь  молтвам. слѹжѧшт день  ношть М Лк 2.37 З етꙑрі десѩт лѣтъ негодовахъ рода того. ї рѣхъ прісно блѫдѩтъ срьдьцемь СП 94.10 въ пръвое рождъство хъ. по етꙑрехъ десѧтехь день. въніде ꙁемънꙑ ꙇемъ въ црквь К 14а 24—25 сьпожвъ сь н҄м. ꙗдꙑ же  пѧ съ аплⷪ҇ꙑ до етꙑрь десꙙтъ дьнї.  вьꙁде на небеса С 11.24—25 како же прбѣгъ къ бан. не вььте сꙙ съ етꙑрьм десꙙтꙑ. нъ абь отъ топлотꙑ растаа сꙙ С 78.5 сътворвъ же етꙑр на десꙙт дьн отде стъ къ господѹ. проѹвѣдѣвъ прѣже тр дьн. съконьан сво С 168. 15—16 тако го же аран до етꙑръ десꙙтъ лѣтъ правовѣрънꙑхъ цръкв дражашꙙ С 200.24 2. Като същ. етꙑре м мн [οἱ] τέσσαρες Четири души; четирима ꙇ прдѫ къ немѹ носѧште ослабленъ жлам. носмъ етꙑрьм М Мк 2.3 З А СК етꙑре мѣсѧц τετράμηνος Четири месеца не вꙑ л глете ѣко еште етꙑре мѣсѧц сѫтъ. ꙇ жѧтва прдетъ М Йо 4.35 З етꙑре [етꙑр] тꙑсѧщѧ τετρακισχίλιοι Четири хиляди ꙇ ѣдъшхъ бѣшѧ етꙑр тꙑсѫштѧ мѫжъ. раꙁвѣ женъ  дѣте М Мт 15.38 З. Срв.Мк 8.9 М З н л ж҃ хлѣбъ. етꙑремъ тꙑсѫштамъ. ꙇ колко кошънцъ въꙁѧсте М Мт 16.10 З. Срв.Мк 8.20 З етꙑр лѣта ὁ τετραετὴς χρόνος Четири години, четиригодишен период от време етꙑремъ же лѣтомъ коньавъшемъ сꙙ.  блаженѹѹмѹ савѣ. отъ лаврꙑ отъшъдъшѹ на странꙑ скуѳопол҄ьскꙑѧ С 288.21 М З А СК Н СП СЕ К С Гр τέσσαρες ἑπτά етꙑрь етꙑръ етър етꙑрі Нвб четире остар ВА Дюв НГер ДА четири ОА АК НТ ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Четирите долчини МИ Четирите дърва МИ ЙЗ,МИПир