Старобългарски речник
етврьтодьньнъ 
етврьтодьньнъ -ꙑ прил Четиридневен [за Лазар, който е пролежал четири дни в гроба] свꙙтааго оца нашего їѡанна ꙁлатоѹстааго слово о етврьтодьньнѣѣмь лаꙁар С 312.1—2 хъ ... бѣсꙑ проганꙗаше. лаꙁара етврьтодьна ꙁ мрьтвꙑхъ въставлъ ... водѫ вь вно прѣложлъ С 480.23 Като същ. етврьтодьньнъ[ꙑ] м ед ὁ τετραήμερος, ὁ τεταρταῖος Четиридневният [за Лазар, който е пролежал четири дни в гроба] гробънъ камꙑ отъвалꙗш. а ꙁавст дѹшꙙ своѧ. гор творꙙшта т гно. не скꙑдаш.  ада вдш господьскомь повелѣнмь. етврьтодьньна ꙁдаѭшта С 339.1—2 ѡ веле ѹмъ беꙁ ѹма  сьвѣтъ.  несьвѣштанꙗ пльть. етврьтодьнънꙑ ож мрьтвъ бꙑвъ.  ѫꙁꙑ грѣховьнꙑхъ растрьꙁаахѫ сꙙ С 387.15 Изч С Калка от гр τετραήμερος етврьтодьнънъ Срв етврѣдьневьнъ Нвб Срв четиридневен