Старобългарски речник
 
I. Буквен знак. Двадесет и осмата буква от стб. азбука, назовавана рьвь; в глаг. , в кир. ; в нвб. звук ч II. Числен знак. В глаг. ⱍ҃ = 1000, М, в кир. ҃ = 90, ХС В състава на сл. числ аще бѫдетъ едномѹ лкѹ р҃ овьць  погꙑбнетъ една отъ нхъ. не оставтъ л ҃  ѳ҃ т на горахъ СК Мт 18.12 СК Гр ἐνενήκοντα