Старобългарски речник
хꙑтръ 
хꙑтръ -–ꙑ прил Изкусен, умел, опитен отъ того жде кандла въꙁьмъ масло.  обраꙁомъ кръстънꙑмъ помаꙁавъ акꙑ враъ хꙑтрꙑ. наꙙ маꙁат го С 562.30 Изч С Нвб хитър ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Хитров ФИ Хитрилов ФИ СтИл,РЛФИ