Старобългарски речник
хꙑꙁъ 
хꙑꙁъ м Малък дом, хижа, къщичка савнъ ... отъшъдъ вънъ гра (!). въ хꙑꙁѣ малѣмъ  съ нѣм крьстꙗнꙑ таꙗше сꙙ. въ постѣхъ  молтвахъ дьнь  ношть прлежꙙ С 145.12 Изч С Гр δωμάτιον Нвб Срв хижа ж ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА