Старобългарски речник
хѹл҄ень 
хѹл҄ень -ꙗ ср 1. Хулене, клевета отъ сръдьца ска. помꙑшл҄енѣ ꙁълаѣ ꙇсходѧтъ ... льсть ... хѹл҄ене. гръдꙑн. беꙁѹмье. вѣсѣ с ꙁълаѣ З Мк 7.22 да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово ... хѹлене. клевета. прѣꙁоръство СЕ 91b 15 2. Богохулство, светотатство, осквернение тѣмьже глѫ вамъ. всакъ грѣхъ  хѹлене. отъдастъ с лкомъ. а дховьное хѹлене не отъдастъ с лкомъ СК Мт 12.31 Изч З СК СЕ Гр βλασφημία хѹлене Нвб хуление остар ВА хулене ОА Дюв НГер ЕтМл АР ЕА