Старобългарски речник
хѹꙁѣаннъ 
хѹꙁѣаннъ прил притеж ЛИ Който е свързан с Хуза — управител при Ирод Антипа и мъж на Йоанна [една от мироносците]  тъ прохождааше сквоꙁѣ градꙑ  вьс ... ꙇ оба на десѩте съ н҄мь. ꙇ женꙑ етерꙑ. ѩже бѣахѫ ꙇцѣл҄енꙑ отъ недѫгъ. ꙇ ранъ. ꙇ дхъ ꙁълъ ... ꙇ оанꙿна [!] жена хѹꙁѣанна. ꙇ нꙑ многꙑ. ѩже слѹжаахѫ емѹ З Лк 8.3 Изч З Гр [τοῦ] Χουζᾶ