Старобългарски речник
хѹꙁан҄ь 
хѹꙁан҄ь прил притеж ЛИ Който е свързан с Хуза — управител при Ирод Антипа и мъж на Йоанна [една от мироносците]  тъ прохождааше. сквоꙁѣ градꙑ  вьс ... ꙇ оба на десѧте съ нмь. ꙇ женꙑ едінꙑ ѩже бѣахѫ сцѣленꙑ. отъ дхъ ꙁьль  болѣꙁн ... ꙇ оанна жена хѹꙁанѣ прставьнка родова ...  слѹжаахѫ емѹ М Лк 8.3 Изч М Гр [τοῦ] Χουζᾶ