Старобългарски речник
хѹдѣ 
хѹдѣ нареч 1. Зле, не добре, не както трябва (...) ангел боꙙште сꙙ прложт (...)  да аште  хѹдѣ сꙙ кьде обрꙙштеть прложено МЛ А 18 правьдьнꙑ ... радѹꙗше же сꙙ поѧ не хѹжде неже ддъ С 550.11 2. Малко, отчасти, незначително въ днъ же отъ дꙿн хѹжде лѣпааго трѹдвъшꙙѧ сꙙ прмъ С 550.22 прѣбꙑ же бѣсъ нмꙿ же хѹжде съкрѹшаѧ старьца С 553.3 Изч С МЛ хѹжде Нвб Срв худ прил