Старобългарски речник
хѹдосльнъ 
хѹдосльнъ -ꙑ прил същ хѹдосльн м мн Тези, които са безсилни; слабите, немощните ꙁапрѣщаетъ т ꙇменемь гнемь. трѧсавце послѣдьнѣѣ ѩꙁе ... емⷧетъ же непослѹшълвꙑѩ. хѹдоѹмꙑѩ. ꙇ хѹдослънꙑѩ. тѣмъ пакост творте СЕ 45b 5—6 Изч СЕ хѹдослънъ Нвб Срв худ