Старобългарски речник
хѹдослъ 
хѹдослъ -ꙑ прил Който е слаб, безсилен ꙁгонтъ тѧ гь трѧсавце ютрънѣѣ. послѣдьнѣѣ ѩꙁе. хѹдоѹмънаа. ꙇ хѹдослаа. хѹдоѹмънꙑѩ  хѹдовѣрънꙑѩ трѧсѫщ СЕ 49а 7—8 Изч СЕ Нвб Срв худ