Старобългарски речник
хѹдовѣрьнъ 
хѹдовѣрьнъ -ꙑ прил същ хѹдовѣрьн м мн Тези, които не вярват достатъчно дълбоко, неверниците ꙁгонтъ тѧ гь трѧсавце ютрънѣѣ. послѣдьнѣѣ ѩꙁе. хѹдоѹмънаа. ꙇ хѹдослаа. хѹдоѹмънꙑѩ  хѹдовѣрънꙑѩ трѧсѫщ СЕ 49а 8—9 Изч СЕ хѹдовѣрънъ Нвб Срв худ