Старобългарски речник
хрьст[ос]олюбьнъ 
хрьст[ос]олюбьнъ -ꙑ прил Който е свързан с християнската религия; христолюбив дѣте ѹбо станѣте дьнесъ.  да съмотрїмъ добрааго съвъкѹпьенꙗ ... мнѣ же ѡ прѣсто  хръстолюбьно послѹшані. ѹпражꙿн҄енꙗ мѫенꙗ съѱат С 54.15 Изч С Калка от гр φιλόχριστος хръстолюбьнъ Нвб Срв христолюбив