Старобългарски речник
хръсостомъ 
хръсостомъ същ ЛИ оанъ хръсостомъ Йоан Златоуст [ок. 344 и 354—407 г.] — ранновизантийски църковен деятел и писател, знаменит църковен проповедник, свещеник в Антиохия, а по–късно цариградски патриарх [398—407 г.], умр. в Комана по пътя към второто си заточение в Питуинд [дн. Пицунда]. Пр. на 13 ноември, 27 и 30 януари стго ꙇоана хръсостома архіепіскѹпа. констѧтінѣ града. ъⷮ҇ въ велікꙑ етврътокъ К 3а 24 Изч К