Старобългарски речник
хрстовъ 
хрстовъ вж хрьст[ос]овъ