Старобългарски речник
храмъ 
храмъ м 1. Дом, жилище вьсѣкъ же оставтъ братрѭ л сестрꙑ ... л села л храмꙑ. ꙇмене моего рад. съторцеѭ прметъ М Мт 19.29 З СК мѫжъ еднъ отъ града. ꙇже мѣ бѣсꙑ отъ лѣтъ мъногъ. ꙇ вь рꙁѫ не облаааше сѧ. ꙇ въ храмѣ не жвѣаше. нъ въ гробѣхъ М Лк 8.27 З А н града н вьс. н храма н обтѣл н рода матъ. въ стѹжде странѣ С 455.5 Образно. ѡ бꙑт намъ храмѹ.  жлщю. прѣстааго емѹ дха СЕ 60а 7 ѹста твоꙗ бѫдѫтъ акꙑ ѹста ота  стааго дѹха храмъ бѫдеш С 380.16 2. Езически храм, езическо светилище бѣаше же храмъ кѹмрꙿскꙑ скон. нарцамъ петасъ С 17.7 повелѣ же вовода вьвест го въ храмъ аполоновъ С 20.4 сьніде огн҄ь съ небесе.  пожьже храма.  лъжеменънааго бога сътвор. акꙑ пѣсъкъ дробенъ С 22.12 въ жрътвꙑ мѣсто влъхвованмъ свомъ огн҄ь прнесе на храмъ С 22.29 3. Еврейски или християнски храм, църква ꙇ ѹааше глѧ мъ. нѣстъ л псано. ѣко храмъ мо храмъ молтвѣ нареетъ сѧ вьсѣмъ ѩꙁкмъ М Мк 11.17 З. Срв.Мт 21.13 М ЗП гі вьндѫ въ (х)рамъ тво. (по)кланѣѭ сѧ къ цркв стѣ тв(ое) СС Iа 3 е влко прꙁьр на нꙑ. ꙇ на стꙑ храмъ сь. ꙇ сътвор съ нам ... богатꙑѩ мⷧст твоеѩ СЕ 63а 3—4 Образно. хвалѭ тѧ гі бже нашъ. въшедъшааго мѧ въ храмъ домѹ твоего ... подавъшааго деснцеѭ твоеѭ. хлѣбъ тво мнѣ СЕ 36а 17 господнъ храма οἰκοδεσπότης Стопанин, собственик на дом, къща се же вѣдте. ѣко аще б вѣдѣлъ гнъ храма. въ кѫѭ стражѫ тать прдетъ. бьдѣлъ ѹбо б М Мт 24.43 З А молтвьнꙑ храмъ ναός τῆς προσευχῆς Църква наставлѣѩ въ стꙑ молтвьнꙑ тво храмъ. праѩ стѣмь. ꙇ мꙑсльнѣмь твоемь стадѣ. о хѣ сѣ гі нашмь СЕ 26b 6 храмъ божь οἶκος τοῦ Θεοῦ Ерусалимският храм како вънде въ храмъ бж. пр аватар архере М Мк 2.26 З, СК. Срв.Мт 12.4 М, З;Лк 6.4 М З А ьстьнꙑ храмъ ἐνανϑρώπησις Название на Богородица [образно] посъланъ бꙑстъ аг҄гелъ гаурлъ ... сцꙙ ꙁаповѣд прмъ ... д къ мар дѣвц ... д къ ꙁвол҄еню мого ьстьнааго храма. д къ стѣ невѣстѣ. по пльт родьства мого С 248.8 М З А СК ЗП Е СП СС СЕ С Т Гр οἶκος οἰκία δῶμα ναός στέγη Нвб храм ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА