Старобългарски речник
хорѫгꙑ 
хорѫгꙑ -хорѫгъве ж Слава, величие [прен.] г боже ... съпасꙑ ѳеклѫ отъ огн҄ѣ.  отꙿ поꙁоршта.  отъ ꙁвѣр. съвръшаѧ.  хорѫгв даръствѹѧ любмꙑмъ тобоѭ. въꙁведъ пастѹха овьа га нашего сѹ хса ... ѹслꙑш насъ С 179.12 Изч С Гр σκῆπτρον Нвб Срв хоръгва остар Дюв НГер ЕтМл ДА хоругва остар ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА