Старобългарски речник
ходъII 
ходъ [С 170.13] вж ꙁаходъ