Старобългарски речник
хлѣвъ 
хлѣвъ м Обор; сграда, помещение за добитък  коснѫвъ сꙙ его рѫкама.  въстлапвъ гнѣвъ словесꙑ кротъкꙑм. рѫкоѭ помъ. вьведе въ сво хлѣвъ къ ꙗслемъ С 566.14 пꙑтааже кꙑ ꙁвѣтъ сьмꙙтеньꙗ того. ꙗко юньць гнѣва спльнь бꙑвъ  їс хлѣва сковъ. гонтꙿ вьсꙙ на толцѣ С 566.3 Изч С Нвб хляв, хлев диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Хлевище МИ ХХ,ЛИМР