Старобългарски речник
херьсонꙗне 
херьсонꙗне същ мн Жители на град Херсон ѹвѣдѣвъше херсон҄ѣне бꙑвъшаꙗ събꙑвьшаꙗ събрашꙙ сꙙ С 540.5—6 о ставьн крьстꙗнꙿстѣ гон҄ен. ѹвѣдѣвъшемъ вѣрьнꙑмъ херсонꙗнемъ С 539.22—23 тѣмъ отълѫт жт въстоьнѫѭ странѫ града. да того радма  нарее сꙙ херсонꙗнемъ. стѹжд ѳеѡннь родъ С 542.6 Изч С херсон҄ѣне херсонꙗне Вж. при херьсон҄ь