Старобългарски речник
херьсоньскъ 
херьсоньскъ -ꙑ прил МИ херьсоньскꙑ градъ Херсон Таврически — античен и средновековен град в югозападната част на Кримския полуостров [дн. при гр. Севастопол, Украйна] не прѣстаѭштѹ спѹштат еппꙑ вь вьсꙙ странꙑ еꙁꙑкъ. мѣн҄ѫ же стааго еппа. странꙑ поганъскꙑѧ.  сѣмо же стъ херсоньскꙑ градъ С 535.7 с херсоньскꙑ градъ. ѹдеса творꙙ.  бꙑстъ ѹдо сцево С 535.30 епп. прѣдошꙙ въ тъ херсоньскꙑ градъ С 538.17 г ... не моꙁ мене оставт бес памꙙт въ херсоньстѣ градѣ С 539.9 пршъдъ арꙿхеппъ въ херсоньскъ градъ С 539.30 отъ ба бꙑвъше ѹдотворь. о бꙑвъшхъ прѣжде го  пр н҄емъ въ херсоньстѣ градѣ С 541.24 посланъ бꙑ жт вънѫ въ херсоньстѣ градѣ С 542.2 прѣславьнъ нꙑнꙗ херсоньскꙑ градъ бꙑстъ С 543.1 отъ ба вь херꙿсоньстѣѣмь градѣ. вь лѣтѣхъ го ѹдеса сътворвъшаа сꙙ С 541.29—30 Изч С херсоньскъ херꙿсоньскъ