Старобългарски речник
хартꙗ 
хартꙗ ж Хартия стꙑ савнї ... їспросвъ хартѭ напса тако. днъ бъ савновъ їс хс С 152.14 стꙑ же анна ... просвъ хартѭ напса сце вь не. ѡ ое ꙗвьно м бꙑ. ꙗко ... пострадавъ С 558.7 Изч С От гр χάρτης Нвб хартия ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА