Старобългарски речник
хананеꙗ 
хананеꙗ ж Хананейка, ханаанка, жена от земята Ханаан помлѹ мꙙ господ сꙑнѹ давꙑдовъ. ꙗкоже помлова онѫ хананеѭ. не того родѹ сѫштѫ нъ вѣрьнѫ С 392.20 Изч С Гр ἡ Χανανεία