Старобългарски речник
фот 
фот -ꙗ м ЛИ Фотий [между 810 и 828—ок. 893 г.] — византийски църковен и политически деец, писател и учен. Цариградски патриарх [858—867 г., 877—886 г.], учител на Константин–Кирил Философ. Пр. на 6 февруари фотꙗ патрарха конъстантнꙗ града слово на връбнцѫ  о лаꙁарѣ С 332.13 Изч С Гр Ζώτιος Нвб Срв Фотаки м ЛИ Фотина ж ЛИ Фотинка ж ЛИ Фотя ж ЛИ Фотьо м ЛИ Фотакиев ФИ Фотаков ФИ Фотев ФИ Фотинов ФИ СтИл,РЛФИ